Kostenlose topografische Karten, Höhe, Relief

Kostenlose topografische Karten Visualisierung und Weitergabe.

China

Klicken Sie auf die Karte, um die Höhe anzuzeigen.

China (35.00007 104.99993)

Über diese Karte

Name: Topografische Karte China, Höhe, Relief.
Koordinaten: 8.83834 73.49973 53.56082 134.77546
Minimale Höhe: 0 m
Maximale Höhe: 7.034 m
Durchschnittliche Höhe: 512 m

Andere topografische Karten

Hongkong

China > Hongkong

Hongkong, China (22.35063 114.18492)

Koordinaten: 22.13684 113.81735 22.56833 114.50257 - Minimale Höhe: -3 m - Maximale Höhe: 949 m - Durchschnittliche Höhe: 46 m

Shanghai

China > Shanghai

Shanghai, China (31.23228 121.46921)

Koordinaten: 30.66144 120.85086 31.88347 123.33421 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 412 m - Durchschnittliche Höhe: 3 m

Tibet

China > Tibet

Tibet, China (31.89434 87.07814)

Koordinaten: 27.30540 78.39232 36.48407 99.11555 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 8.143 m - Durchschnittliche Höhe: 2.655 m

Shanghai

China > Shanghai > Shanghai

Shanghai, Huangpu, Shanghai, 200010, China (31.22530 121.48905)

Koordinaten: 31.06530 121.32905 31.38530 121.64905 - Minimale Höhe: -1 m - Maximale Höhe: 92 m - Durchschnittliche Höhe: 4 m

Shenzhen

China > Guangdong

Shenzhen, Guangdong, China (22.54457 114.05453)

Koordinaten: 22.36485 113.67327 22.86440 114.64619 - Minimale Höhe: -7 m - Maximale Höhe: 1.244 m - Durchschnittliche Höhe: 47 m

Suzhou

China > Jiangsu

Suzhou, Jiangsu, China (31.40299 120.73353)

Koordinaten: 30.76026 119.91621 32.04578 121.38225 - Minimale Höhe: -1 m - Maximale Höhe: 1.546 m - Durchschnittliche Höhe: 27 m

Kunming

China > Yunnan

Kunming, Yunnan, China (25.04380 102.71434)

Koordinaten: 24.38885 102.16974 26.54849 103.67438 - Minimale Höhe: 826 m - Maximale Höhe: 4.195 m - Durchschnittliche Höhe: 1.964 m

Xinjiang

China > Xinjiang

Xinjiang, China (41.75748 87.16738)

Koordinaten: 34.33484 73.49973 49.17985 96.38726 - Minimale Höhe: 233 m - Maximale Höhe: 7.274 m - Durchschnittliche Höhe: 2.199 m

Suzhou

China > Jiangsu > Suzhou

Suzhou, 姑苏区, 苏州市, Jiangsu, 215129, China (31.30169 120.58107)

Koordinaten: 31.14169 120.42107 31.46169 120.74107 - Minimale Höhe: -4 m - Maximale Höhe: 331 m - Durchschnittliche Höhe: 6 m

Tangshan

China > Hebei > Tangshan

Tangshan, 路北区, 唐山市, Hebei, 063000, China (39.62931 118.17393)

Koordinaten: 39.46931 118.01393 39.78931 118.33393 - Minimale Höhe: -1 m - Maximale Höhe: 426 m - Durchschnittliche Höhe: 25 m

和田地区

China > Xinjiang > 奴尔巴格街道

Hotan, 奴尔巴格街道, 和田市 Hotan خوتەن شەھىرى, 和田地区, Xinjiang, 848000, China (37.11446 79.91968)

Koordinaten: 37.09446 79.89968 37.13446 79.93968 - Minimale Höhe: 1.338 m - Maximale Höhe: 1.409 m - Durchschnittliche Höhe: 1.371 m

巴音郭楞蒙古自治州

China > Xinjiang > 萨依巴格街道

巴州, 萨依巴格街道, 库尔勒市, 巴音郭楞蒙古自治州, Xinjiang, 841000, China (41.76241 86.14297)

Koordinaten: 41.74241 86.12297 41.78241 86.16297 - Minimale Höhe: 926 m - Maximale Höhe: 1.180 m - Durchschnittliche Höhe: 954 m

Hongkong

China > Hongkong

Hongkong, 中西區 Central and Western District, Hongkong, PACIFIC PLACE, China (22.27933 114.16281)

Koordinaten: 22.11933 114.00281 22.43933 114.32281 - Minimale Höhe: -1 m - Maximale Höhe: 952 m - Durchschnittliche Höhe: 59 m

九龍 Kowloon

China > 九龍 Kowloon

九龍 Kowloon, 九龍城區 Kowloon City District, Hongkong, KIL 3348, China (22.32727 114.18987)

Koordinaten: 22.16727 114.02987 22.48727 114.34987 - Minimale Höhe: -3 m - Maximale Höhe: 948 m - Durchschnittliche Höhe: 68 m

英武

China > Shanghai > 英武

英武, 闵行区, Shanghai, 200240, China (31.02953 121.45673)

Koordinaten: 31.00953 121.43673 31.04953 121.47673 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 57 m - Durchschnittliche Höhe: 5 m

光板田村 Kwong Pan Tin Village

China > 光板田村 Kwong Pan Tin Village

光板田村 Kwong Pan Tin Village, 荃灣區 Tsuen Wan District, Hongkong, China (22.37992 114.11237)

Koordinaten: 22.35992 114.09237 22.39992 114.13237 - Minimale Höhe: -6 m - Maximale Höhe: 956 m - Durchschnittliche Höhe: 221 m

白云区

China > Guangdong > Guangzhou

白云区, Guangzhou, Guangdong, China (23.28465 113.33015)

Koordinaten: 23.14065 113.14523 23.42988 113.50508 - Minimale Höhe: -8 m - Maximale Höhe: 521 m - Durchschnittliche Höhe: 37 m

水菜田村 Shui Choi Tin Village

China > 水菜田村 Shui Choi Tin Village

水菜田村 Shui Choi Tin Village, 南區 Southern District, Hongkong, RBL 561, China (22.25479 114.13531)

Koordinaten: 22.23479 114.11531 22.27479 114.15531 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 550 m - Durchschnittliche Höhe: 49 m

东丽区

China > 天津市 > 东丽区

东丽区, 东丽区 (Dongli), 天津市, 300300, China (39.08477 117.30858)

Koordinaten: 38.92477 117.14858 39.24477 117.46858 - Minimale Höhe: -2 m - Maximale Höhe: 72 m - Durchschnittliche Höhe: 4 m

Jiangsu

China > Jiangsu

Jiangsu, China (33.00000 120.00000)

Koordinaten: 30.76026 116.35635 35.37259 122.38520 - Minimale Höhe: -1 m - Maximale Höhe: 2.030 m - Durchschnittliche Höhe: 85 m

淮河

China > Henan

淮河, 固始县 (Gushi), 信阳市 / Xinyang, Henan, 233300, China (32.55941 115.87359)

Koordinaten: 32.24260 113.27488 33.19447 118.58936 - Minimale Höhe: 3 m - Maximale Höhe: 1.692 m - Durchschnittliche Höhe: 95 m

五大连池市

China > Heilongjiang

五大连池市, 黑河市, Heilongjiang, China (48.75205 126.64829)

Koordinaten: 48.26019 125.70201 49.20034 127.53838 - Minimale Höhe: 112 m - Maximale Höhe: 754 m - Durchschnittliche Höhe: 333 m

Roter Fluss

China > Yunnan

Roter Fluss, 金平苗族瑶族傣族自治县 (Jinping), 红河州:红河, Yunnan, 661300, China (22.82958 103.59542)

Koordinaten: 20.24399 100.13561 25.49975 106.58901 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 5.183 m - Durchschnittliche Höhe: 1.046 m

Hoh Xil Shan

China > Qinghai > ཟོ་སྐྱ 索加乡

Hoh Xil Shan, ཟོ་སྐྱ 索加乡, འབྲི་སྟོད་རྫོང་治多县, 玉树州, Qinghai, China (35.34097 91.00929)

Koordinaten: 35.34092 91.00924 35.34102 91.00934 - Minimale Höhe: 4.930 m - Maximale Höhe: 5.458 m - Durchschnittliche Höhe: 5.091 m

Jiangxi

China > Jiangxi

Jiangxi, China (28.00000 116.00000)

Koordinaten: 24.48885 113.57490 30.07999 118.48216 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 3.712 m - Durchschnittliche Höhe: 253 m

གནམ་མཚོ་ (纳木错)

China > Tibet

གནམ་མཚོ་ (纳木错), དཔལ་མགོན་རྫོང་ / 班戈县 / Baingoin, Nagqu, Tibet, China (30.71538 90.59000)

Koordinaten: 30.50150 90.24789 30.92945 91.04607 - Minimale Höhe: 4.158 m - Maximale Höhe: 7.089 m - Durchschnittliche Höhe: 4.941 m

姑姑庵

China > Sichuan > 姑姑庵

姑姑庵, ཆུ་ཆེན་རྫོང / 金川县 / Jinchuan, རྔ་བ་བོད་རིགས་ཆ་བ༹ང་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ 阿坝藏族羌族自治州, Sichuan, China (31.30634 102.01642)

Koordinaten: 31.28634 101.99642 31.32634 102.03642 - Minimale Höhe: 338 m - Maximale Höhe: 3.818 m - Durchschnittliche Höhe: 2.710 m

Shenyang

China > Liaoning

Shenyang, Liaoning, China (41.80411 123.42764)

Koordinaten: 41.19769 122.41674 43.04030 123.80854 - Minimale Höhe: 2 m - Maximale Höhe: 1.226 m - Durchschnittliche Höhe: 158 m

那苏

China > Yunnan > 那苏

那苏, 广南县 (Guangnan), 文山州, Yunnan, China (24.20390 104.65900)

Koordinaten: 24.18390 104.63900 24.22390 104.67900 - Minimale Höhe: 1.301 m - Maximale Höhe: 1.965 m - Durchschnittliche Höhe: 1.609 m

Brahmaputra

China > Tibet > ལྷོ་ཁ་ས་ཁུལ། / 山南市 / Shannan

Brahmaputra, སྣ་དཀར་རྩེ་རྫོང་ / 浪卡子县 / Nagarzê, ལྷོ་ཁ་ས་ཁུལ། / 山南市 / Shannan, Tibet, China (29.24056 90.43842)

Koordinaten: 23.79764 82.31781 30.43782 95.44203 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 7.665 m - Durchschnittliche Höhe: 2.267 m

Fujian

China > Fujian

Fujian, China (26.54500 117.84278)

Koordinaten: 23.25999 115.84676 28.32052 121.03366 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 3.832 m - Durchschnittliche Höhe: 316 m

下寨

China > Guizhou > Zunyi > 下寨

下寨, 播州区, Zunyi, Guizhou, China (27.76731 107.23346)

Koordinaten: 27.74731 107.21346 27.78731 107.25346 - Minimale Höhe: 766 m - Maximale Höhe: 1.291 m - Durchschnittliche Höhe: 867 m

東區 Eastern District

China

東區 Eastern District, Hongkong, China (22.27328 114.23312)

Koordinaten: 22.24584 114.18622 22.30076 114.26101 - Minimale Höhe: -2 m - Maximale Höhe: 523 m - Durchschnittliche Höhe: 80 m

辽河

China > Liaoning > Shenyang

辽河, 新民市, Shenyang, Liaoning, China (41.94057 122.92400)

Koordinaten: 40.90607 121.80738 42.98101 123.90954 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 1.164 m - Durchschnittliche Höhe: 146 m

抚松县

China > Jilin

抚松县, 白山市, Jilin, China (42.23600 127.62027)

Koordinaten: 41.71124 127.02041 42.81914 128.08475 - Minimale Höhe: 265 m - Maximale Höhe: 2.680 m - Durchschnittliche Höhe: 816 m

Qinghai-See

China > Qinghai

Qinghai-See, གསེར་ཆེན་རྫོང 共和县, 海南州, Qinghai, China (36.89113 100.04700)

Koordinaten: 36.54925 99.62175 37.23275 100.75875 - Minimale Höhe: 2.945 m - Maximale Höhe: 4.651 m - Durchschnittliche Höhe: 3.374 m

玉龙雪山

China > Yunnan > 丽江市 Lijiang

玉龙雪山, Yulong, 丽江市 Lijiang, Yunnan, China (27.09841 100.17670)

Koordinaten: 27.09836 100.17665 27.09846 100.17675 - Minimale Höhe: 2.962 m - Maximale Höhe: 5.430 m - Durchschnittliche Höhe: 4.142 m

Liaoning

China > Liaoning

Liaoning, China (40.99752 122.99555)

Koordinaten: 38.46000 118.83988 43.48889 125.78521 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 2.601 m - Durchschnittliche Höhe: 341 m

土垭乡

China > Sichuan > 土垭乡

土垭乡, 平昌县 / Pingchang, 巴中市 / Bazhong, Sichuan, China (31.35247 106.98572)

Koordinaten: 31.31247 106.94572 31.39247 107.02572 - Minimale Höhe: 306 m - Maximale Höhe: 835 m - Durchschnittliche Höhe: 471 m

Urumtschi

China > Xinjiang > Urumtschi

天山区, 天山区 تەڭرىتاغ رايونى, Urumtschi, Xinjiang, 830000, China (43.79246 87.63017)

Koordinaten: 43.63246 87.47017 43.95246 87.79017 - Minimale Höhe: 509 m - Maximale Höhe: 3.235 m - Durchschnittliche Höhe: 1.071 m

Mount Kirkpatrick

China

Mount Kirkpatrick, 元朗區 Yuen Long District, Hongkong, DD92 2630, China (22.50890 114.09160)

Koordinaten: 22.50885 114.09155 22.50895 114.09165 - Minimale Höhe: -10 m - Maximale Höhe: 541 m - Durchschnittliche Höhe: 36 m

Shandong

China > Shandong

Shandong, China (36.00000 119.00000)

Koordinaten: 34.37858 114.81691 38.52183 122.95676 - Minimale Höhe: -1 m - Maximale Höhe: 2.921 m - Durchschnittliche Höhe: 162 m

那坡县 (Napo)

China > Guangxi

那坡县 (Napo), 百色市, Guangxi, China (23.39090 105.82975)

Koordinaten: 22.91677 105.52397 23.53198 106.10598 - Minimale Höhe: 215 m - Maximale Höhe: 1.787 m - Durchschnittliche Höhe: 916 m

科洛河

China > Heilongjiang

科洛河, 嫩江县, 黑河市, Heilongjiang, China (49.06647 126.11337)

Koordinaten: 49.05358 126.07305 49.08972 126.16779 - Minimale Höhe: 272 m - Maximale Höhe: 470 m - Durchschnittliche Höhe: 308 m

Jalong

China > Sichuan

Jalong, ལི་ཐང་རྫོང་ 理塘县, དཀར་མཛེས 甘孜藏族自治州, Sichuan, 615613, China (30.52260 100.34078)

Koordinaten: 26.60487 97.13748 33.85679 102.01420 - Minimale Höhe: 92 m - Maximale Höhe: 7.060 m - Durchschnittliche Höhe: 3.071 m

Bayan-Har-Gebirge

China > Qinghai > 玛多县

Bayan-Har-Gebirge, 玛多县, རྨ་སྟོད་རྫོང་ 玛多县, 果洛州, Qinghai, China (34.72627 98.21006)

Koordinaten: 34.72622 98.21001 34.72632 98.21011 - Minimale Höhe: 4.209 m - Maximale Höhe: 4.400 m - Durchschnittliche Höhe: 4.265 m

Perlfluss

China > Guangxi

Perlfluss, 大化瑶族自治县 / Dahua, 河池市 / Hechi, Guangxi, 528500, China (24.08805 107.49538)

Koordinaten: 22.05868 103.03115 25.76809 113.48285 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 4.523 m - Durchschnittliche Höhe: 612 m

Jilin

China > Jilin

Jilin, China (42.99950 125.98161)

Koordinaten: 40.86164 121.63571 46.30298 131.31137 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 2.669 m - Durchschnittliche Höhe: 302 m

乌江

China > Guizhou > Zunyi

乌江, 湄潭县, Zunyi, Guizhou, China (27.41745 107.47123)

Koordinaten: 26.32386 105.35209 29.72071 108.51206 - Minimale Höhe: 190 m - Maximale Höhe: 2.828 m - Durchschnittliche Höhe: 896 m

嫩江

China > Heilongjiang

嫩江, 讷河市, 齐齐哈尔市, Heilongjiang, China (48.65662 124.62374)

Koordinaten: 45.40815 123.47760 51.23834 126.06968 - Minimale Höhe: 85 m - Maximale Höhe: 1.714 m - Durchschnittliche Höhe: 460 m